May mga hadlang ba sa plano mong makapagsimula? Sa pag-save, pag-invest o sa pagbayad ng lahat ng pinagkakautangan? Watch this week’s episode of #moneyguro to get over those roadblocks.